Monizze Logo Header

Bent u verplicht de coronapremie aan uw werknemers toe te kennen?

Hoewel de coronapremie door alle werkgevers kan worden toegekend, hebben sommige sectoren besloten deze als verplichte maatregel of onder bepaalde voorwaarden op te nemen, ten einde de economie te ondersteunen en de tijdens de Covid 19-periode geleverde inspanningen te belonen.

In ieder geval moet de coronapremie uiterlijk op 31/12/2021 aan uw werknemers worden toegekend.

Sectorale akkoorden met betrekking tot loonverplichtingen worden momenteel onderhandeld.

Als partner in extralegale voordelen en betrokken door deze wettelijke bepalingen, is het voor ons van belang u te helpen deze regels te begrijpen, uw leven te vergemakkelijken en u in staat te stellen deze verplichtingen na te komen.

Daarom biedt Monizze u een 
overzicht per paritair comité van de gepubliceerde sectorale akkoorden die een verplichte toekenning (met of zonder voorwaarden) van de coronapremie omvatten. U vindt er ook een link naar de officiële publicatie.

Monizze Footer logo
Monizze Facebook
Monizze Linkedin
Monizze Instagram
Bestel de coronapremieBestel de coronapremie

111 - Metaal (arbeiders)

 vermijd een last-minute administratieve taak in december
 bied uw werknemers de mogelijkheid hun premie te gebruiken voor de aankopen van de eindejaarsfeesten.
Monizze Logo Header
Bestel de coronapremie
Wacht niet tot het laatste moment om de premie aan uw werknemers toe te kennen, bestel nu in een paar klikken en:

Ontdek, in de onderstaande lijst, of uw bedrijf in aanmerking komt voor de verplichte toekenning van de coronapremie voor het einde van dit jaar!

Lijst van paritaire comités die betrokken zijn bij de toekenning van de coronapremie

Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt om u op de hoogte te houden van de meest recente sectorale overeenkomsten.  


min. 300 EUR

Toekenning van de corona-premie in de vorm van consumptiecheques onder bepaalde voorwaarden:

 indien het resultaat van de onderneming in 2019 en 2020 positief was en indien het inkomen (brutomarge) niet met ten minste 10% negatief werd beïnvloed.


 Als de inkomsten (brutomarge) slechts 10% lager waren dan in het vorige jaar -> corona premie = 400 EUR


 Als het inkomen gelijk was aan of hoger was dan 10% in vergelijking met het voorgaande jaar -> corona premie = 500 EUR.

Meer weten

Bestellen

Hoe éénvoudig mijn bestelling plaatsen?

Bestel de coronapremie

Log in op je Monizze klantenzone op
client.monizze.be

1.

Klik op 'andere oplossingen' dan corona premie

Activeer

Bestel

2.

3.

4.

Hoe éénvoudig mijn bestelling plaatsen?

Bestel de coronapremie

Log in op je Monizze klantenzone op
client.monizze.be

1.

Klik op 'andere oplossingen' dan corona premie

Activeer

Bestel

2.

3.

4.

Bent u verplicht de coronapremie aan uw werknemers toe te kennen? 

118 - Voedingsindustrie (arbeiders)


min. 150 EUR

Toekenning van de corona-premie in de vorm van consumptiecheques onder bepaalde voorwaarden:

 Indien het resultaat van de onderneming op groepsniveau positief was in 2020 (ebit)

Meer weten

Bestellen

140.05 - Verhuizing (arbeiders)


min. 125 EUR

Toekenning van de corona-premie in de vorm van consumptiecheques aan de werknemers. 

Meer weten

Bestellen

209 - Metaal (bedienden)


min. 300 EUR

Toekenning van de corona-premie in de vorm van consumptiecheques onder bepaalde voorwaarden:

 indien het resultaat van de onderneming in 2019 en 2020 positief was en indien het inkomen (brutomarge) niet met ten minste 10% negatief werd beïnvloed.

 Als de inkomsten (brutomarge) slechts 10% lager waren dan in het vorige jaar -> corona premie = 400 EUR

 Als het inkomen gelijk was aan of hoger was dan 10% in vergelijking met het voorgaande jaar -> corona premie = 500 EUR.

Meer weten

Bestellen

220 - Voedingsindustrie (bedienden)


min. 150 EUR

Toekenning van de corona-premie in de vorm van consumptiecheques onder bepaalde voorwaarden:

 Indien het resultaat van de onderneming op groepsniveau positief was in 2020 (ebit)

Meer weten

Bestellen

140.03 - Wegvervoer en logistiek (arbeiders)


min. 250 EUR

Toekenning van de corona-premie in de vorm van consumptiecheques aan de werknemers. 

Meer weten

Bestellen

200 - Aanvullend paritair comité voor bedienden


min. 125 EUR

Toekenning van de coronapremie in de vorm van consumptiecheques onder bepaalde voorwaarden:

 Indien aan deze twee voorwaarden is voldaan: de onderneming heeft in 2019 en 2020 een positief bedrijfsresultaat behaald en de omzet is in 2020 met ten minste 5% gestegen ten opzichte van 2019.  

 Indien de omzet, of de brutomarge (indien de omzet niet beschikbaar is), in 2020 met tussen 5 en 10% is gestegen ten opzichte van 2019 -> coronapremie = minimum 125 euro

 Indien de omzet, of de brutomarge (indien de omzet niet beschikbaar is), in 2020 met ten minste 10% is gestegen ten opzichte van 2019 -> coronapremie = minimum 250 euro 

Meer weten

Bestellen

127 – Brandstoffen (arbeiders) 

Toekenning van de coronapremie in de vorm van consumptiecheques onder bepaalde voorwaarden:

 2,25 euro per effectief gewerkte dag in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021. 

Meer weten

Bestellen

109 - Kleding en confectie


min. 200 EUR

Toekenning van de coronapremie in de vorm van consumptiecheques.

Meer weten

Bestellen

126 -  Stoffering en hout (arbeiders)


min. 300 EUR

Toekenning van de coronapremie in de vorm van consumptiecheques aan de arbeiders.

Meer weten

Bestellen

222 – Papier en karton (bedienden)


min. 200 EUR

Toekenning van de coronapremie in de vorm van consumptiecheques onder bepaalde voorwaarden:

 Het bedrijf heeft geen tussenkomst genoten van het Fonds van Bestaanszekerheid in het kader van de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona voor de eindejaarspremie 2020.

Meer weten

Bestellen

136 – Papier en karton (arbeiders)


min. 200 EUR

Toekenning van de coronapremie in de vorm van consumptiecheques onder bepaalde voorwaarden:

 Het bedrijf heeft geen tussenkomst genoten van het Fonds van Bestaanszekerheid in het kader van de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona voor de eindejaarspremie 2020.

Meer weten

Bestellen
Contact

Nog maar 4 weken om te bestellen!
We verwerken uw order binnen 48u.

142.01 - Terugwinning van Metalen (arbeiders)


min. 80 EUR

Toekenning van de coronapremie in de vorm van consumptiecheques.

Meer weten

Bestellen

142.04 - Terugwinning van allerlei producten (arbeiders)


min. 125 EUR

Toekenning van de coronapremie in de vorm van consumptiecheques.

Meer weten

Bestellen

119 - Handel in voedingswaren (arbeiders)


min. 200 EUR

Toekenning van de coronapremie in de vorm van consumptiecheques onder bepaalde voorwaarden:

 Indien een onderneming minder dan 50 werknemers telt en indien de bedrijfswinst positief was in 2019 en 2020 -> coronapremie = 200 EUR


 Indien een onderneming 50 werknemers of meer telt en indien de bedrijfswinst positief was in 2019 en 2020 -> coronapremie = 500 EUR


 Indien een onderneming 50 werknemers of meer telt en indien de bedrijfswinst positief was in 2020 maar negatief in 2019 -> coronapremie = 200 EUR

Meer weten

Bestellen

124 - Bouwbedrijf (arbeiders)


min. 150 EUR

Toekenning van de coronapremie in de vorm van consumptiecheques.

Meer weten

Bestellen

142.03 - Terugwinning van papier (arbeiders)


min. 125 EUR

Toekenning van de coronapremie in de vorm van consumptiecheques.

Meer weten

Bestellen

323 - Vastgoed


min. 280 EUR

Toekenning van de coronapremie in de vorm van consumptiecheques.

Meer weten

Bestellen

216 - Notarissen


min. 500 EUR

Toekenning van de coronapremie in de vorm van consumptiecheques.

Meer weten

Bestellen